Wat is CK (Conductieve Keratoplasty)?

Conductieve Keratoplastiek is een geavanceerde techniek die gebruik maakt van radiogolven om de vorm van het hoornvlies te herstellen. Deze techniek is vooral geschikt om ouderdomsverziendheid (hypermetropie), ofwel van dichtbij niet scherp te zien te corrigeren. Door de aanpassing van het hoornvlies door verhitting van radiogolven wordt het licht op een juiste mannier op het netvlies geprojecteerd, zodat er weer een scherp beeld ontstaat.

De behandeling

De kortdurende CK- behandeling maakt gebruik van radiogolven in plaats van een laser of mes en neemt ongeveer drie minuten in beslag.
Uw ogen zullen zorgvuldig worden gedesinfecteerd waarna oogdruppel het oog gevoelloos maken. Op het hoornvlies word een inktstempeltje gezet om de te behandelen plaatsen te markeren. Radiogolven zullen vervolgens worden uitgezonden om een plaatselijke krimpactie te geven waardoor het hoornvlies boller wordt. Deze bolling zal zorgen voor een scherpe beeld op korte afstand.

Na de behandeling

Ongeveer een week na de behandeling kunt u weer goed lezen en zien zonder bril. Gedurende de eerste 24 tot 48 uur na de ingreep kunt u wel last hebben van jeuk in het oog.

Voordelen van CK

  • het oog hoeft niet worden geopend, dus geen gevaar voor infectie;
  • poliklinisch;
  • voor verziendheid.

Voor wie is CK geschikt?

CK is een zeer effectieve methode, maar helaas niet geschikt voor alle bril- of contactlensdragers.

  • u bent ouder dan veertig jaar;
  • u hebt uw hele leven goed kunnen zien en uw zicht is in het afgelopen jaar niet significant veranderd;
  • u hebt een (lees)bril nodig om van dichtbij goed te kunnen zien;
  • u hebt een oogafwijking tussen +0.75 en +3.00 dioptrieën;
  • u hebt nooit eerder oogchirurgie ondergaan;
  • u hebt geen chronische aandoeningen;
  • u bent niet zwanger en geeft geen borstvoeding.