Mag ik autorijden na ooglaseren?

Een onderdeel van het vooronderzoek is het toedienen van pupilverwijdende druppels. Hiermee kunnen jouw pupillen niet meer accommoderen (aanpassen aan de hoeveelheid licht). Op deze manier kan de specialist heel precies jouw sterkte meten. Hierdoor mag je even geen auto rijden (24-48 uur).

Ooglaserbehandeling

Na de behandeling mag je ook geen autorijden. Het is handig om iemand mee te nemen of met het OV naar de ooglaserkliniek te gaan.