Nieuws: OLCD (ver)bouwt aan de toekomst

Kliniek: OoglaserCentrum Drechtsteden | Aantal reviews: 360
05-06-2012
Tags: ooglasernieuws, ooglaseren, ooglaserbehandelingen, ooglaser vooronderzoek, monovision, lensimplantaten, leesbrilcorrectie met laser, lasek, korting ooglaseren, kliniek, kiwa gecertificeerd, contactlenzen, consumentenbond, artisan lens, akties, oogonderzoek, prive kliniek, vergoeding ooglaseren, ZKN keurmerk, zorgverzekeraars

Nieuwe oogzorgkliniek begin 2013 open

Sinds de oprichting in 2002 hielp OLCD al heel wat mensen van hun optische hulpmiddelen af. De kliniek behoort dan ook tot de meest succesvolle specialisten op het gebied van scherp zien zonder bril of lenzen. De letters OLCD staan voor OoglaserCentrum Drechtsteden, want aanvankelijk werden uitsluitend ooglaserbehandelingen aangeboden. Een aantal jaren geleden zijn echter ook lensimplantaties aan het pakket behandelingen toegevoegd, een belangrijke stap in de ontwikkeling tot 'kliniek voor totale oogzorg'. Hierdoor heeft OLCD een oplossing voor vrijwel iedereen die een leven zonder bril of contactlenzen prefereert. De momenteel in gebruikt zijnde behandelfaciliteiten zijn zonder meer volledig up-to-date. De toegepaste apparatuur is state of the art. Maar de ontwikkelingen in de oogheelkunde gaan door. Daarnaast zijn de eisen en wensen van cliënten aan verandering onderhevig. Om hierop ook in de toekomst met voortvarendheid te kunnen blijven inspelen, gaat OLCD verhuizen. Er is een pand aangekocht dat is gelegen op een steenworp afstand van de huidige locatie. Dit pand wordt in de komende tijd grondig verbouwd tot een van de modernste oogheelkundige privéklinieken van Nederland. De opening is gepland voor begin 2013.

Wat niet gaat veranderen, is de wijze van werken van OLCD. Deze blijft gericht op het bieden van de best mogelijke oogzorg met een zeer persoonlijke benadering van de cliënt. Bij het inrichten van de nieuwe kliniek zal daarom niet alleen veel aandacht worden besteed aan de medisch-technische aspecten, maar ook aan het creëren van een interieur waarin mensen zich zo veel mogelijk op hun gemak voelen. De menselijke maat is leidraad! Naast een persoonlijke benadering heeft vanaf de oprichting de veiligheid van de behandeling centraal gestaan. Het spreekt dus vanzelf dat bij de opzet van de nieuwe faciliteiten terdege rekening wordt gehouden met de laatste inzichten op dit terrein én met mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Ook wat dit aspect betreft, wil OLCD tot de koplopers blijven behoren. Verder zullen in de nieuwe kliniek onder optimale omstandigheden ingrepen mogelijk zijn die nu nog in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht plaatsvinden. De al vele jaren bestaande samenwerking met dit ziekenhuis blijft echter onverkort gehandhaafd en wordt waar mogelijk zelfs uitgebreid. Kortom, met de nieuwe behuizing is de toekomst veiliggesteld en zal meer mogelijk zijn. Zo geeft OLCD extra inhoud aan de toevoeging 'kliniek voor totale oogzorg'!

OoglaserCentrum Drechtsteden

OoglaserCentrum Drechtsteden

« Lees alle nieuwsberichten