Lasek

Voor de PRK/LASEK-ooglasercorrectie: contactlenzen uit en geen make-up

Indien u zachte lenzen draagt dient u een dag voor de behandeling geen lenzen te dragen in het te behandelen oog. Voor harde contactlenzen geldt dat u twee dagen voor de behandeling geen lens in het te behandelen oog dient te dragen. Bovendien mag u geen make up dragen op de dag van de behandeling. U hoeft niet nuchter te zijn.

Tijdens de PRK/LASEK-ooglasercorrectie: ooglasercorrectie duurt 20 sec tot 2 minuten

Na toediening van plaatselijke verdoving in de vorm van oogdruppels (geen injectie) neemt u plaats op de behandeltafel: u ligt met uw gezicht naar boven en kijkt in de laser.
Gedurende de behandeling worden uw oogleden met een spreider opengehouden, zodat u niet kunt knipperen. U fixeert op een klein lichtpunt in het lasersysteem; de oogarts kan gedurende de gehele behandeling deze centrale fixatie door de microscoop controleren. Eerst wordt de oppervlakkige cellaag van het hoornvlies (het epitheel) met een spatel verwijderd in de centrale zone. Vervolgens wordt de correctie met de laser aangebracht: in twintig seconden tot twee minuten voert een serie laserflitsen de correctie uit. De fixatie wordt met behulp van een infraroodcamera in de laser gevolgd en vastgehouden.

Na de PRK/LASEK-ooglasercorrectie: genezing hoornvlies meestal na twee dagen

Direct na de ooglaserbehandeling worden druppels toegediend. Het oog wordt ter bescherming afgedekt met een bandagelens of een verband. Wanneer na één of twee uur het verdovende effect van de druppels is uitgewerkt kan het oog gedurende 24 tot 48 uur na de behandeling pijnlijk zijn. Vanzelfsprekend krijgt u van ons tabletten en oogdruppels mee tegen de pijn. Verder raden wij u aan voldoende paracetamol in huis te halen voor deze periode en adviseren wij u om gedurende de eerste week antibioticaoogdruppels te gebruiken. Hiervoor krijgt u een recept of druppels mee.
Soms blijft men na de ooglaserbehandeling één of twee dagen thuis.

Meestal is de oppervlakkige laag van het hoornvlies na twee dagen genezen; in uitzonderingsgevallen kan de genezing ook langer duren. Gedurende de genezingsfase is enige lichtschuwheid en een stroef gevoel in het oog dikwijls aanwezig; een zonnebril kan deze klachten verminderen.

De genezingsduur maakt een nauwkeurige controle na de ooglaserbehandeling nodig. Na 1 week en na 1, 3, 12 en 24 maanden wordt een oogcontrole uitgevoerd en wordt u geadviseerd over het gebruik van oogdruppels, welke aanvankelijk minimaal vijfmaal per dag en later twee- tot driemaal per dag moeten worden gebruikt voor de duur van een of twee maanden. Deze kunsttraanoogdruppels zijn nodig om het oppervlak extra te bevochtigen en glad te houden.

Verminderde gezichtsscherpte na PRK/LASEK-ooglasercorrectie

De eerste tien dagen na de behandeling is uw gezichtsscherpte doorgaans slechter dan voor de PRK/LASEK-behandeling. Dit wordt veroorzaakt doordat het epitheel nog niet glad is en nog niet tot de juiste dikte is aangegroeid. Hierdoor zal het de eerste week lijken alsof u niets aan de PRK/LASEK-behandeling gehad heeft. De optimale gezichtsscherpte is na ongeveer 1 maand bereikt. De sterkte kan tot 3 maanden na de behandeling nog licht fluctueren.

Bron: oogziekenhuisfocuskliniek.nl

Behandelmethoden:

Vragen over Lasek

Stel een vraag
Alle vragen & antwoorden